Snöskoterförsäkring – betala inte mer i onödan

Det finns flera olika typer av snöskoterförsäkring, den enklaste varianten och den som är obligatorisk enligt svensk lag är en trafikförsäkring. Denna försäkring ersätter bland annat personskador och vissa skador på annans egendom. Alla fordon som framförs i Sverige är skyldiga att ha en försäkring.

Har man inte det så kommer Trafikförsäkringsföreningen att belasta med en avgift som för närvarande är 100 kronor per dag. Denna avgift ska täcka skador som sker i trafiken till följd av fordon som framförs oförsäkrade. Men det är lätt att undvika denna kostnad genom att teckna en trafikförsäkring på din snöskoter.

Vilka övriga snöskoterförsäkringar finns?

De flesta försäkringsbolag erbjuder snöskoterförsäkringar och det är vanligt att du själv kan välja vilken omfattning du vill ha på försäkringen. Trafikförsäkring är den lägsta nivån och där efter kommer halvförsäkring. En halvförsäkring på snöskoter ersätter bland annat stöld och skador till följd av brand men innehåller också rättsskydds och trafikförsäkring.

Har du denna försäkring kan du känna dig trygg när du vistas ute i skog och mark. Du kan även teckna till en helförsäkring och den täcker samma saker som halvförsäkringen men med den skillnaden att den också täcker vagnskador. Kom ihåg att titta på dina försäkringsvillkor eftersom de kan skilja sig lite mellan olika försäkringsbolag. Vissa har också restriktioner som du måste följa för att få hjälp av din försäkring om olyckan eller oturen varit framme. Detta kan exempelvis vara att du behöver en spårsändare eller ett speciellt lås.

Snöskoterförsäkring är en så kallad årsförsäkring

Snöskoterförsäkring är ofta en så kallad årsförsäkring och priset beräknas då efter hur lång säsongen är. Detta betyder att de flesta försäkringsbolag ofta beräknar årspriset på vintermånaderna och en mindre del under sommaren. Försäkringen gäller oftast även för ett tillkopplat terrängläp till ett värde av ett halvt prisbasbelopp.

Om du vill avsluta en snöskoterförsäkring före avtaletss lut så brukar det vara svårt. Oftast går det endast om snöskoterns säljs eller skrotas. Innan du väljer vilket försäkringsbolag som ska teckna din försäkring kan det vara bra att ha gjort ett par jämförelser mellan olika bolag.

Det finns flera sidor på nätet som hjälper dig med detta och du kan själv ofta räkna ut ett pris på respektive försäkringsbolags hemsida. Tänk bara på att det inte bara är priset som skiljer sig utan även villkoren kan se olika ut hos olika bolag.